Վարչական խորհրդի նիստ. հունիսի 15

Հունիսյան վերապատրաստումներ՝