Category Archives: 2020-2021

Մանկավարժական աշխատողների հանդիպումներ կրթահամալիրի տնօրենի հետ

2020-2021 ուսումնական տարվա նախապատրաստում

Posted in 2020-2021, Քննարկվող, Ընդհանուր | Leave a comment

Մանկավարժական աշխատողի ուսումնական ծանրաբեռնվածության գրանցման կարգ

Հեղինակային կրթական ծրագիր մշակող, կազմակերպող, տարածող մանկավարժական աշխատողի (այսուհետ՝ աշխատող) ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը որոշվում է նախորդ ուստարում, շրջանում նրա գործունեության արդյունքների վերլուծության հիման վրա:

Posted in 2020-2021, Քննարկվող | Leave a comment

Մանկավարժական աշխատողների հանդիպումներ կրթահամալիրի տնօրենի հետ

Կազմակերպիչներ, աշխատակարգ

Posted in 2020-2021, Քննարկվող, Ընդհանուր | Leave a comment