Կրթահամալիրի մասնաժողով

Կրթահամալիրի մասնախմբերի, ուսումնական կենտրոնների ղեկավարները ձևավորում են կրթահամալիրի մասնաժողովը (այսուհետ՝ մասնաժողով), որը կրթահամալիրի կանոնադրությամբ որոշված մարմին է: Մասնաժողովը կրթահամալիրի մանկավարժական, ուսումնամեթոդական, հետազոտական գործունեությունը պլանավորող, համակարգող և կարգավորող կոլեգիալ մարմին է: Շարունակել կարդալ

Կրթահամալիրի մասնագիտական խմբերի ձևավորման կարգ

Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների ծրագրային-մեթոդական, ուսումնական-հետազոտական, մասնագիտական զարգացման գործունեությունը կազմակերպում են մասնագիտական խմբերը (մասնախմբեր): Շարունակել կարդալ