Category Archives: Մասնաժողով

Հունվար-հունիս 2020

Հեղինակային կրթական ծրագրի վեց ամիսը

Posted in 2019-2020, Հաշվետվություն, Մասնաժողով | Leave a comment

Կրթահամալիրի մասնաժողով

Կրթահամալիրի մասնախմբերի, ուսումնական կենտրոնների ղեկավարները ձևավորում են կրթահամալիրի մասնաժողովը (այսուհետ՝ մասնաժողով), որը կրթահամալիրի կանոնադրությամբ որոշված մարմին է: Մասնաժողովը կրթահամալիրի մանկավարժական, ուսումնամեթոդական, հետազոտական գործունեությունը պլանավորող, համակարգող և կարգավորող կոլեգիալ մարմին է:

Posted in 2020-2021, Մասնաժողով, Ընդհանուր | Leave a comment

 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մասնագիտական խմբեր

2020-2021 ուստարի

Posted in 2020-2021, Մասնաժողով, Դասավանդողների շուրջտարյա դպրոց | Leave a comment

Կրթահամալիրի մասնագիտական խմբերի ձևավորման կարգ

Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների ծրագրային-մեթոդական, ուսումնական-հետազոտական, մասնագիտական զարգացման գործունեությունը կազմակերպում են մասնագիտական խմբերը (մասնախմբեր):

Posted in 2020-2021, Մասնաժողով, Քննարկվող | Leave a comment

Մասնաժողովի նիստ, հունիսի 30

Ժամը 15:00, առցանց. մուտքը՝հղումով: Օրակարգ՝

Posted in Մասնաժողով, Ընդհանուր | Leave a comment

Մասնաժողովի նիստ, մայիսի 26

Մայիսի 26, ժամը 15:00, առցանց. մուտքը՝ հղումով

Posted in Մասնաժողով | Leave a comment

Մասնաժողովի նիստ, ապրիլի 28, 2020թ.

Ապրիլի 28, ժամը 15:00, առցանց Օրակարգ

Posted in Մասնաժողով, Ընդհանուր | Leave a comment

Ընտանեկան դպրոցում սովորողի առաջադիմության հաշվառում, գնահատում

Հաշվառման հարթակներ

Continue reading

Posted in 2019-2020, Մասնաժողով, Քննարկվող | Leave a comment

Մասնաժողովի նիստ, մարտի 31, 2020թ.

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 2020թ. Ժամը 15:00, առցանց

Posted in Մասնաժողով, Ընդհանուր | Leave a comment

Մասնաժողովի նիստ, փետրվարի 25, 2020թ.

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 2020թ. Ժամը 15։30, Մեդիակենտրոն

Posted in Մասնաժողով | Leave a comment