Category Archives: Ձմեռային դպրոց

Դեկտեմբերի 26

Աշխատակարգ

Posted in Ձմեռային դպրոց | Leave a comment

Դեկտեմբերի 25

Աշխատակարգ

Posted in Ձմեռային դպրոց | Leave a comment

Դեկտեմբերի 24

Աշխատակարգ

Posted in Ձմեռային դպրոց | Leave a comment

Դեկտեմբերի 23

Աշխատակարգ

Posted in Ձմեռային դպրոց | Leave a comment

«Մուտք կրթահամալիր» մանկավարժական ճամբար

Ճամբարի խնդիրը՝ կրթահամալիրի մանկավարժական նոր աշխատողի ամբողջական ներառումը, աշխատանքի մի փուլի գնահատումը։

Posted in Ձմեռային դպրոց, Մուտք | 1 Comment

Մանկավարժական նորարարության բաց ճամբար

Դեկտեմբերի 23-27

Posted in Ձմեռային դպրոց | Leave a comment

Մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք

Դեկտեմբերի 26, ժամը՝ 14։00 «Սեբաստիա» սրահ

Posted in Ձմեռային դպրոց, Դասավանդողների շուրջտարյա դպրոց | Leave a comment

Մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք

Դեկտեմբերի 25 14։00, Մարմարյա սրահ

Posted in Ձմեռային դպրոց, Դասավանդողների շուրջտարյա դպրոց | Leave a comment

Մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք

Դեկտեմբերի 24, ժամը 14.00. Մարմարյա սրահ

Posted in Ձմեռային դպրոց, Դասավանդողների շուրջտարյա դպրոց | Leave a comment

Նախագծային-ճամբարային հունվար կրթահամալիրում

Հունվարի 8-25

Posted in 2018-2019, Ձմեռային դպրոց, Մասնաժողով | Leave a comment