Category Archives: Հաշվետվություն

Հունվար-հունիս 2020

Հեղինակային կրթական ծրագրի վեց ամիսը

Posted in 2019-2020, Հաշվետվություն, Մասնաժողով | Leave a comment

Մանկավարժության կենտրոնի աշխատանքը մարտ-ապրիլ ամիսներին

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 2020թ. ապրիլի 14

Posted in Հաշվետվություն, Ընդհանուր | Leave a comment

Հունվար-մարտ 2020

Հեղինակային կրթական ծրագրի առաջին եռամսյակ (pdf 1-3)

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հեղինակային կրթական ծրագիր 2019

2019 ցուցանիշներ

Posted in Հաշվետվություն, Մասնաժողով | Leave a comment

Հուլիս-սեպտեմբեր

2019թ. Հեղինակային կրթական ծրագրի ինն ամիս

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Ապրիլ-հունիս

Հեղինակային կրթական ծրագրի 2019թ. կիսամյակը 2019թ. ապրիլ-հունիսի ցուցանիշներ

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հունվար-մարտ 2019

Հեղինակային կրթական ծրագրի առաջին եռամսյակ Արդյունքներ

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հեղինակային կրթական ծրագիր 2018

2018 ցուցանիշներ

Posted in Հաշվետվություն, Մասնաժողով, Ընդհանուր | Leave a comment

Հուլիս-սեպտեմբեր 2018

Հեղինակային կրթական ծրագրի երրորդ եռամսյակ

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Ուսումնական նախագծեր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 2018թ.  Սովորողի նախասիրությունների և օժտվածության զարգացման բաց համակարգ Մշակված և իրականացված ուսումնական նախագծեր 

Posted in 2018-2019, Հաշվետվություն, Ընդհանուր | Leave a comment