Category Archives: Հաշվետվություն

Հուլիս-սեպտեմբեր 2018

Հեղինակային կրթական ծրագրի երրորդ եռամսյակ Advertisements

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Ուսումնական նախագծեր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 2018թ.  Սովորողի նախասիրությունների և օժտվածության զարգացման բաց համակարգ Մշակված և իրականացված ուսումնական նախագծեր 

Posted in 2018-2019, Հաշվետվություն, Ընդհանուր | Leave a comment

Աշխատանքային այց Վայոց ձոր. հաշվետվություն

Այցի խնդիրը Վայոց ձորում՝ Եղեգիսի կիրճում, կրթության կազմակերպման պատասխանատուներին հեղինակային կրթական ծրագրով նախագիծը ներկայացնել էր։ Կրթահամալիրի 14 հոգիանոց աշխատանքային խումբը ճանապարհ ընկավ ճիշտ ժամը 7-ին, ինչպես նախատեսված էր։

Posted in Հաշվետվություն, Ընդհանուր | Leave a comment

Ապրիլ-հունիս 2018

Հեղինակային կրթական ծրագրի երկրորդ եռամսյակ

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հունվար-մարտ 2018

Հեղինակային կրթական ծրագրի առաջին եռամսյակ

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հեղինակային կրթական ծրագիր 2017

Հաշվետվություն Ծրագրի իրականացման տարեկան ցուցանիշները։ Նախագիծ

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր

Հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպման չորրորդ եռամսյակը

Posted in Հաշվետվություն | Leave a comment

Հուլիս-սեպտեմբեր

Հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպման երրորդ եռամսյակը

Posted in Հաշվետվություն, Քննարկվող | Leave a comment

Հեղինակային կրթական ծրագրի երկրորդ եռամսյակը

2017թ. ապրիլ-հունիսի ցուցանիշներ

Posted in Հաշվետվություն, Քննարկվող | Leave a comment

Հեղինակային կրթական ծրագրի առաջին եռամսյակը

2017թ. հունվար-մարտի ցուցանիշներ

Posted in Հաշվետվություն, Քննարկվող | Leave a comment