Հեղինակային կրթական ծրագիր. տարեկան հաշվետվություն

Նախագծեր

Հարթակում ծնողն է

Ճամփորդություններ

Հյուրեր

Կրթահամալիրը ԶԼՄ-ներում

Մասնակցություն կրթահամալիրից դուրս նախաձեռնությունների

Հեղինակային կրթական ծրագիր. հաշվետվություն

Երրորդ եռամսյակ՝ հուլիս-սեպտեմբեր

Լրացվում է

Նախագծեր

Ճամփորդություններ

Հյուրեր

Կրթահամալիրը ԶԼՄ-ներում

Մասնակցություն կրթահամալիրից դուրս նախաձեռնությունների

Հեղինակային կրթական ծրագիր 2022թ. տարեկան հաշվետվություն

Երկրորդ եռամյսակ՝ ապրիլ-մայիս

Նախագծեր

Հարթակում ծնողն է

Ճամփորդություններ

Հյուրեր

Կրթահամալիրը ԶԼՄ-ներում

Մասնակցություն կրթահամալիրից դուրս նախաձեռնությունների

Հեղինակային կրթական ծրագիր 2022թ. տարեկան հաշվետվություն

Առաջին եռամսյակ․ հունվար — մարտ

Նախագծեր

Ճամփորդություններ

Հյուրեր

Կրթահամալիրը ԶԼՄ-ներում

Մասնակցություն կրթահամալիրից դուրս հավաքների