Ոչ ֆորմալ և լրացուցիչ կրթությունը կրթահամալիրում

Ոչ ֆորմալ և լրացուցիչ կրթությունը (այսուհետ՝ լրացուցիչ կրթություն) որոշված է կրթահամալիրի կանոնադրությամբ, կրթահամալիրի դպրոցների, քոլեջի ուսումնական պլաններով, «Նորարարական մանկավարժության ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» պետական ծրագրով, սովորողների անհատական ուսումնական պլաններով, ուղղված է տարատարիք ունկնդիրների նախասիրությունների զարգացմանը և կրթական պահանջները բավարարելուն: Շարունակել կարդալ