Տրանսպորտով սովորողների տեղափոխումը

Կրթահամալիրի տրանսպորտի ծառայությունը կազմակերպողը ծնողական համայնքն է:

Պատասխանատուն՝ դպրոցի ղեկավարները, համակարգող՝ Լուսինե Մամիկոնյանը:

Շարունակել կարդալ