Author Archives: Սուսան

Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք

Սեպտեմբերի 18, ժամը 16։00, մարմարյա սրահ Advertisements

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Վարչական խորհրդի նիստ

Սեպտեմբերի 17, ժամը 15։30, մեդիակենտրոն

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Սեպտեմբերի 18

Չորեքշաբթի

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Կրթական համապատասխան փաստաթղթեր չունեցող սովորողի ընդունելության կարգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Posted in 2019-2020 | Leave a comment

Աշխատանքային հավաք

Սեպտեմբերի 16, ժամը 14։30 Մեդիակենտրոն

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Ուսումնական կենտրոններ

2019-2020 ուստարի Նախագիծ

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Սեպտեմբերի 18

12։00՝ երկարացված օրվա կազմակերպիչների պարապմունք. քոլեջ

Posted in Դասավանդողների շուրջտարյա դպրոց | Leave a comment

Աշխատանքային հավաք

Սեպտեմբերի 13, ժամը 16։00 Կենտրոնական ընթերցարան

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Մենթորական բաց լաբորատորիա

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Posted in 2019-2020, Ընդհանուր | Leave a comment

Ընդունելություն կրթահամալիրում

Սեպտեմբերի 12 Անահիտ Դաշտենց, Պերճ Թյուրաբյան, Սամվել Գասպարյան

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment