Առցանց կլոր սեղան՝ լողափնյա ճամբարների զարգացումը

Օգոստոսի 9, ժամը՝ 11:00

Մուտքը՝ հղումով

Մասնակիցները՝ դպրոցների ղեկավարներ, ճամբարների բոլոր փուլերի ղեկավարներ

Օրակարգում՝

  • 2022թ. լողափնյա ճամբարների բովանդակությունը և կազմակերպումը, կազմակերպման կարգ. առաջարկներ
  • Ճամբարների ղեկավարների նախագծերը և հաշվետվությունները
  • 2021թ. և 2022թ. ճամբարների առանձնահատկությունները, համապատասխանությունը կարգին.
  • 2022թ. ճամբարների կազմակերպման համապատասխանությունը 2022թ. հրամանին.
Շարունակել կարդալ