Աշխատանքային հավաք

Հունվարի 21, 14:00, ՏՏ լաբորատորիա

Օրակարգում՝ նոր կայքի կառուցվածքը, տեխնիկական նկարագիրը։

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիր տնօրեն, փոխտնօրեն, Մանկավարժության կենտրոնի, լաբորատորիայի ղեկավարներ, դպրոցների ղեկավարներ, գրադարանի ղեկավար, Մարիետ Սիմոնյան, Տիգրան Հակոբյան