Ուսումնասիրություն #1. դպրոցների ենթակայքերը նոր ուսումնական տարում

Նպատակը՝ արձանագրել ենթակայքերի պատրաստությունը նոր ուսումնական տարում, բացահայտել հաջողած կամ նոր նախաձեռնությունները (բաժիններ, նախագծեր, հրապարակումներ), թերությունները: Նպաստել ենթակայքերի աշխատանքի լավացմանը:

Շարունակել կարդալ