Ուսումնաարտադրական արհեստանոցի աշխատակարգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ուսումնաարտադրական արհեստանոցի աշխատակարգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը (այսուհետ՝ կրթահամալիր) իր կանոնադրական խնդիրները լուծելու համար ստեղծում է ուսումնաարտադրական արհեստանոցները (այսուհետ՝ արհեստանոց): Արհեստանոցը (այսուհետ՝ արհեստանոց) գործում է կրթահամալիրի քոլեջի (այսուհետ՝ քոլեջ) կազմում։ Արհեստանոցի նպատակն է արտադրության միջոցով ուսուցումը, սովորողների ուսումնական-տեխնոլոգիական, արտադրական հմտությունների զարգացումը, սովորողների համար աշխատելու  (եկամուտ ստեղծելու), աշխատանքի միջոցով դրսևորվելու-ինքնահաստատվելու հնարավորությունը, արհեստանոցի արտադրանքով շուկային (հասարակությանը) կրթական ծրագիր ներկայացնելը, կրթահամալիրի նյութական միջավայրը բարելավելը։ Արհեստանոցի ղեկավարին (այսուհետ՝ ղեկավար) քոլեջի տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի տնօրենը։ Արհեստանոցի աշխատանքային խմբերի անդամներին (այսուհետ՝ աշխատող) և նրանց աշխատանքային գրաֆիկը արհեստանոցի ղեկավարի  ներկայացմամբ հաստատում է քոլեջի տնօրենը։ Արհեստանոցի զարգացման ծրագիրը սահմանված կարգով հաստատում է կրթահամալիրի մասնաժողովը։

Աշխատող են.

 • արհեստանոցի ղեկավարը,
 • արտադրական ուսուցման վարպետը,
 • քոլեջի համապատասխան դասընթաց վարող ուսուցիչը,
 • քոլեջի համապատասխան դասընթաց ընտրած սովորողը,
 • «Տեխնոլոգիա» առարկայի համապատասխան դասընթաց վարող ուսուցիչը,
 • «Տեխնոլոգիա» առարկայի համապատասխան դասընթացի սովորողը,
 • կրթահամալիրի այլ սովորողը՝ որպես իր ուսումնական պարապմունքներից ազատ ժամանակ լրացուցիչ կրթություն ստացող,
 • կրթահամալիրի աշխատողը, որ իր հիմնական աշխատաժամանակից դուրս, գործատուի և արհեստանոցի ղեկավարի համաձայնությամբ աշխատում է արհեստանոցում։

Աշխատողը.

 • պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները.
 • ժամանակին կատարում է հանձնարարությունները.
 • պահպանում է արհեստանոցում մաքրությունը.
 • ղեկավարին անմիջապես տեղեկացնում է արտակարգ պատահարի մասին.
 • խնայողական մոտեցում է ցուցաբերում սարքերին և նյութերին.
 • մասնակցում արհետանոցի արտադրանքի գովազդին և վաճառքին
 • մասնակցում է արհեստանոցի զարգացման ծրագրի ստեղծմանը և իրագործմանը:

Ղեկավարը.

 • կազմում է արհեստանոցի զարգացման ծրագիր և գործնական նախագիծ (բիզնես-պլան)
 • ապահովում է արհեստանոցում կարգուկանոն, հիգիենիկ և անվտանգ միջավայր.
 • պատասխանատու է աշխատողների անվտանգության համար.
 • աշխատանքի միջոցով կազմակերպում է սովորողների ուսումնական-տեխնոլոգիական և արտադրական հմտությունների զարգացումը, անհրաժեշտ գիտելիքների յուրացումը.
 • արտադրական անհրաժեշտությունից ելնելով՝ կազմում և քոլեջի տնօրենին է ներկայացնում սովորողների աշխատանքի գրաֆիկը.
 • սովորողների հետ կազմակերպում է արտադրական աշխատանք՝ ապահովելով ստացված պատվերի ժամանակին և որակով կատարումը.
 • հաշվառում և քոլեջի տնօրենին է ներկայացնում սովորողների անհատական աշխատանքի քանակը և արդյունքը, սահմանված կարգով ներկայացնում արհեստանոցի ամսական հաշվետվություն։

Քոլեջի տնօրենը.

 • կրթահամալիրի տնօրենին ներկայացնում է արհեստանոցին կրթահամալիրի պատվերի առաջարկ.
 • կազմակերպորեն (սովորողների աշխատաժամանակի ռեժիմ, անհրաժեշտության դեպքում՝ դասացուցակի համաձայնեցում, անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերում) աջակցում է արհեստանոցի ղեկավարին ստացած պատվերն իրականացնելու.
 • գրասենյակի միջոցով գրանցում է սովորողների հաճախումը.
 • վերահսկում է արհեստանոցի շաբաթական, ամսական ծախսը և եկամուտը, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ միջամտում աշխատանքի կազմակերպմանը.վ
 • կրթահամալիրի տնօրենին ներկայացնում է արհեստանոցի աշխատանքի ամսական արդյունքները և աշխատողների վճարման առաջարկ։

Կրթահամալիրի տնօրենը.

 • արհեստանոցին հատկացնում է անհրաժեշտ տարածք, գույք, միջոցներ.
 • հետևում է, որ արհեստանոցում աշխատանքը կազմակերպվի ՀՀ օրենքներին, իրավական ակտերին համապատասխան.
 • ձևակերպում է արհեստանոցին կրթահամալիրի պատվերը.
 • աշխատողներին նշանակում է ամսական աշխատավարձ և սահմանված կարգով՝ լրավճար.
 • արհեստանոցի ծախսերը և արդյունքները ներառում կրթահամալիրի տարեկան ծախսային ծրագրում (նախահաշվում) և հաշվետվության մեջ։
Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s