12-րդ դասարանցիների անհատական ուսումնական պլաններին ներկայացվող պահանջներ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 2019 թ.

2018-2019 ուստարվա երրորդ ուսումնական շրջան

Սովորողն իր անհատական ուսումնական պլանը կազմում է ըստ իր նախասիրությունների՝ այնպես, որ այն պարունակի շաբաթական 31-34 ժամ ծանրաբեռնվածություն՝

  • պարապմունքներ իր ընտրած մարզական ակումբում.
  • ուսումնասիրվող դասընթացներ՝ յուրաքանչյուրը շաբաթական 6 ժամ.
  • մասնակցություն «Ցտեսություն» նախագծին.
  • կամավորական աշխատանք՝ երբ սովորողի կամ խմբի գործունեությունն ուղղված է մարդկանց կոնկրետ խմբի կամ անորոշ թվով մարդկանց կոնկրետ ծառայություն մատուցելուն, օրինակ՝ այգու հիմնում կամ մշակում, կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզում մասնակցություն նախադպրոցական խմբի, երկարացված օրվա ճամբարի աշխատանքների կազմակերպմանը, դպրոց-պարտեզում կամ միջին և ավագ դպրոցներում սովորղների ակումբների կազմակերպում, սովորողների առաջարկած նախագծերով այլ աշխատանք.
  • բարեգործական աշխատանք՝ երբ սովորողի կամ խմբի գործունեությունն ուղղված է մարդկանց կոնկրետ խմբի կամ անհայտ թվով մարդկանց բարերարությանը, աջակցությանը. սովորողների առաջարկած աշխատանքներ.
  • ինքնակրթություն՝ ժամանակ, որ սովորողը ինքն է տնօրինում, կազմակերպում իր աշխատանքը*.
  • նախնական մասնագիտական ուսուցման ծրագրի մասնակցություն՝ կրթահամալիրի քոլեջում որևէ մասնագիտությամբ ուսուցում*.
  • աշխատանք՝ երբ սովորողն ընդգրկված է լինում վճարովի աշխատանքում կրթահամալիրում կամ կթահամալիրց դուրս*։

«*» նշանով նշված գործունեության տեսակները պարտադիր չեն:

Անհատական ուսումնական պլանի հիման վրա կազմվում է սովորողի շաբաթական անհատական աշխատաժամանակը, որը ենթակա է գրանցման:

Հարցեր, առաջարկություններ, պատասխաններ

12հարցեր

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s