Monthly Archives: July 2018

Ապրիլ-հունիս 2018

Հեղինակային կրթական ծրագրի երկրորդ եռամսյակ Advertisements

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Մեկնարկը տրված է…

Հայ-ֆրանսիական հանրակրթական կամուրջներ։

Posted in տնօրեն | Leave a comment

Բլեյան – Չոլաքյան ընտանեկան բարեկամության ճամբար

Posted in տնօրեն | Leave a comment

Ճամփորդական բացահայտումները՝ տեսանյութով

Փարիզ. օր առաջին

Posted in տնօրեն | Leave a comment

Հուլիսի 4

Չորեքշաբթի

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Ամեն ինչ մոնտաժվող է, քանզի բոլոր կադրերը նույն տեսակից են…

Կրթահամալիրի տնօրենի օրագիրը

Posted in տնօրեն | Leave a comment

Հուլիսի 3

Երեքշաբթի

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Հուլիսի 2

Երկուշաբթի

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Ձեղնահարկում՝ սիրված հերոս Կառլսոնի տանիքային կյանքով…

Կրթահամալիրի տնօրենի օրագիը. հուլիսի1

Posted in տնօրեն | Leave a comment