Հեղինակային մանկավարժության ծրագրով աշխատող դպրոց-պարտեզների ցանց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում (այսուհետ՝ կրթահամալիր) հեղինակային մանկավարժության ծրագրով մշակված, փորձարկված է դպրոց-պարտեզը՝ որպես նախակրթարանով կրտսեր դպրոցի մոդել, որտեղ գործում են 2-5 տարեկանների խնամքի և զարգացման խմբեր, 5 տարեկանների ուսուցման, 1-4-րդ դասարաներ, 5-6-րդ դասարաններ, երկարացված օրվա ուսուցում, սովորողի լրացուցիչ կրթության կազմակերպում։

Առաջարկվում է ստեղծել հեղինակային ծրագրով աշխատող դպրոց-պարտեզների (այսուհետ՝ դպրոց-պարտեզ) ցանց (այսուհետ՝ ցանց)՝ անկախ դրանց կազմակերպական-իրավական ձևից: Ցանցում ընդգրկված ուսումնական հաստատությունները կարող են ունենալ տարբեր կառուցվածքներ՝ 2-5 տարեկանների խմբերով նախադպրոցական հաստատություն, 5 տարեկանների ուսուցման խմբերով նախադպրոցական հաստատություն, 5 տարեկանների ուսուցման խումբ ունեցող տարրական, հիմնական կամ միջնակարգ դպրոց, կրթահամալիր, ուսումնական կենտրոն: Ցանցը դպրոց-պարտեզների, այդ թվում՝ նաև կրթահամալիրի կազմում գործող, ազատ ընկերակցություն է: Ցանցում ընդգրկվող հաստատությունում բոլորը, այդ թվում՝ աշխատողները, սաների, սովորողների ծնողները, ծանոթ են հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատանքի սկզբունքներին, պատրաստ են ներդնելու իրենց հաստատությունում հեղինակային ծրագիր: Ցանցում ընդգրկվելը չի պահանջում հաստատության պատկանելության փոփոխություն:

Կրթահամալիրը.

 • կազմակերպական-մանկավարժական օգնություն է ցուցաբերում ցանցում ընդգրկված հաստատությանը.
 • հաստատությանը էլեկտրոնային տարբերակով տրամադրում է անհրաժեշտ ուսումնական, մեթոդական նյութեր.
 • պարբերաբար կազմակերպում է ցանցում ընդգրկված ուսումնական հաստատությունների աշխատողների վերապատրաստում.
 • ցանցում ընդգրված հաստատությունում իրականացնում է դիտարկումներ.
 • տարեկան երկու անգամ կազմակերպում է ցանցում ընդգրկված հաստատությունների աշխատողների հավաք-ստուգատեսներ։

Ցանցում ընդգրված հաստատությունը.

 • ապահովում է իր աշխատակիցների՝ ծրագրին համապատասխան վերապատրաստումը.
 • հաստատությունում պայմանները համապատասխանեցնում է ծրագրով ներկայացվող պահանջներին.
 • համագործակցում է ցանցում ընդգրկված մյուս հաստատությունների հետ.
 • ջանքեր է գործադրում ծրագիրը տարածելու և ցանցում այլ հաստատություններ ընդգրկելու ուղղությամբ։

Աշխատանք

 • Դպրոց-պարտեզի նյութական, ֆիզիկական միջավայրին ներկայացվող պահանջերի ամբողջացում։
 • Ուսումնական փաթեթների՝ ծրագրերի, նյութերի ամբողջացում:
 • Դպրոց-պարտեզի ղեկավարին, մանկավարժական աշխատողներին ներկայացվող պահանջների ամբողջացում. ղեկավար, մանկավարժական աշխատողների ընտրություն։
 • Դպրոց-պարտեզների ղեկավարների, դաստիարակների, դասվարների, երաժշտության, տեխնոլոգիայի դասավանդողների վերապատրաստում:

 

 

 

1 thought on “Հեղինակային մանկավարժության ծրագրով աշխատող դպրոց-պարտեզների ցանց

 1. Ծանուցում՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում մշակված հեղինակային մանկավարժության ծրագրով աշխատող դպրոց-պարտեզների ցանց | Գործընկեր դպրոցներ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s