Ուսուցման կազմակերպում էլեկտրոնային գրատախտակով

«Ուսում» դպրոցի դասավանդողների վերապատրաստում

Smart Notebook ծրագրի ներածական դասընթացի մոդուլ
Մոդուլի նպատակը Տալ նախնական գիտելիքներ էլեկտրոնային գրախտակի կաուցվածքի, գործածման կանոնների մասին: Smart Notebook ծրագրով ինտերակտիվ դասերի պատրաստման միջոցով դասընթացը դարձնել առավել ակտիվ, հետաքրքրիր, անմիջական կապ ստեղծել դասավանդողի և սովորողի միջև
Արդյունք 1

Էլեկտրոնային գրատախտակի գործածում. ծանոթացում էլեկտրոնային գրատախտակի հիմնական գործիքների վահանակին

Կատարման չափանիշները

·      էլեկտրոնային գրատախտակի գործածման կանոնները

·      էլեկտրոնային գրատախտակի ծրագրային ապահովման դրայվերները

·      էլեկտրոնային գրատախտակի ինտերակտիվ գործիքների կիրառում

·      էլեկտրոնային գրատախտակի գործածում դասապրոցեսում

Էլեկտրոնային գրատախտակի գործիքներ՝ մատիտ, ռետին, նշելու և առանձնացնելու գործիքներ

Էլեկտրոնային գրատախտակի հիգիենա

Էլեկտրոնային գրատախտակի դրայվերների տեղադրում, ներբեռնում

 

Արդյունք 2

Smart Notebook ծրագրի ներբեռնում, տեղադրում

Կատարման չափանիշները

·      Smart Notebook ծրագրի ներբեռնում

·      Smart Notebook ծրագրի տեղադրում

Smart notebook ծրագրի ներբեռնման կայք

Կայքում ծրագրի որոնում

Ծրագրի ներբեռնում

Ծրագրի տեղադրումը համակարգչում

Ծրագրի բացում, փակում

Կողային և հորիզոնական գործիքաշարերի ուսումնասիրություն, կիրառում, հատկություններ

 

Արդյունք 3

Հիմնական գործիքների վահանակ

Կատարման չափանիշները

·      Գործողություններ

·      Գործիքներ

·      Հատկություններ

·      Գործողությունների գործիքագոտի.

ü ծանոթացում յուրաքանչյուր գործողությունը, հատկություններին (նախորդ-հաջորդ էջեր, պահպանում, փակում, պահպանածի բացում, նոր փաստաթղթի բացում, գործողությունների չեղարկում, էկրանը նկարելու գործիք, ձայնագրության գործիք, լուսավորման տիրույթ)

ü Քանոն, կարկին, կլոր փոխադրիչ, եռանկյուն փոխադրիչ. գործիքների հատկություններ, փոփոխման և կիրառման տարբերակներ

·      Հատկությունների գործիքագոտի. գունավոր մատիտ, գունալցում, պատկերի ճանաչման գործիք (Shape Recognition Pen), երկրաչափական պատկերներ, պատկերների ընտրության գործիք, ռետին, գեղարվեստական վրձին, անհետացող գծեր, օբյեկտին կցված ձայն, արտաքին նկարի տեղադրում, արտաքին ֆայլի ներբենում-ներդնում, նկարի հատկությունների փոփոխություն, նկարի թափանցիկության ավելացում, նկարին կցված հղում, նկարի որոշակի մասի լուսավորում կամ առանձնացում, ֆլեշ ֆայլերի ներմուծում, ինտերնետ բրաուզերի ներդնում, չտեղաշարժվող նկարներ կամ օբյեկտներ, վարագույր կամ փակող էկրան, պատկերների հրամանների կարգավորումներ, smart տեսախցիկի տեղադրում

 

Արդյունք 4

Ինտերակտիվ դասերի պատրաստման գործիքներ

Կատարման չափանիշները

·      Gallery essentials

·      Lesson Activity Toolkit

Gallery essentials. ներդրված գրադարանի հատկությունների կիրառում

·      Administration և Evaluation – թեմաներ, կոճակներ, ֆոներ և գույներ

·      Science and Technology՝ դպրոցական առարկաներին վերաբերվող նյութեր՝ ըստ բաժինների առանձնացված

·      ինտերակտիվ՝ բաժինը իր մեջ ներառում է շարժական, ինտերակտիվ ֆլեշ-օբյեկտներ

Lesson Activity Toolkit՝ շաբլոններ, հատուկ էֆֆեկտներ, ֆլեշ ֆայլեր, նկարներ, թեմաներ, գործող կոճակներ:

·      Activities թղթապանակ՝ պարունակում է պատրաստի շաբլոններ

·      Pages թղթապանակ՝ տալիս է պատրաստի էջեր գործածելու հնարավորություն, ունի բազմաթիվ ենթաղթապանակներ

·      Lesson Activity Toolkit – Activities – Multyple Choice՝ պատրաստի թեստերի մեծ ընտրանի:

·      Examples՝ պատրաստի գործիքների կիրառման համար:

·      Games – խաղային շաբլոնների մեծ ընտրանի:

·      Puzzle – խաչբառեր պատրաստելու համար գործիք, որը խմբագրելուց հետո ավտոմատ ընդունում է մուտքագրած բառերի տառերի քանակը:

·      Pull Tabs – սոսնձվող թղթերի ստեղծում, որոնք հնարավոր է տեղափոխել էջի տարբեր հատվածներ

·      Graphics – ունի պատրաստի նկարների և շարժական ֆլեշների մեծ տեսականի

·      Information Botton –  հարցական նշանի տեղադրման հնարավորություն, որը կարելի է օգտագործել տարբեր նկարների, ֆլեշների վրա՝ հարցականների տակ թաքցնելով ճիշտ պատասխանները:

·      Vote – քվեարկության գործիք

 
Advertisements
This entry was posted in Վերապատրաստման մոդուլներ, Ընդհանուր. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s