Կրթահամալիրի մասնախմբի ղեկավարի աշխատանքային պարտականություններ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
2017-2018 ուստարի

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կանոնադրությամբ կրթահամալիրի մասնախմբերի ցանկը, մասնախմբերի ղեկավարներին կրթահամալիրի տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը: Կրթահամալիրի մասնախմբի ղեկավարն ընտրվում է սահմանված կարգով:
Մասնախմբի ղեկավարը.

  • ամիսը մեկ անգամ նախապատրաստում-վարում է  մասնախմբի պարապմունքը (հաջորդ ամսվա ուսումնական նախագծերի ուսումնասիրություն-քննարկում).
  • ամիսը մեկ անգամ մասնաժողովի է մասնակցում՝ ներկայացված նյութերին ծանոթանում, դրանք գնահատում, իր նկատառումները գրավոր արտահայտում, առաջարկություն է անում, մասնաժողովի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնաժողովի հարցի պատրաստում.
  • մենթորական աշխատանք է անում կրթահամալիր ընդունված մանկավարժական աշխատողի (աշխատողների) հետ, իր ուսումնական բլոգում մենթոր ուսուցչի էջ վարում նաև այլ դպրոցների ուսուցիչների, մենթորական հեռավար աշխատանքի համար։

Այդ աշխատանքի համար մասնախմբի ղեկավարը ստանում է ամսական լրավճար՝ ըստ իր հաշվետվության։

This entry was posted in Քննարկվող. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s