Լրացուցիչ կրթությունը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

2017-2018 ուստարի

Սովորողի լրացուցիչ կրթությունը (այսհուհետ` լրացուցիչ կրթություն) «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց։ Ստեղծագործ անհատի կրթական պատվեր։ Անհատի օժտվածության զարգացման հանրակրթական բաց համակարգ» հեղինակային կրթական ծրագրի բաղկացուցիչն է։ Այն որոշված է կրթահամալիրի կանոնադրությամբ, հեղիտնակային կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով, «Փորձարարական մանկավարժության ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» պետական ծրագրով, սովորողների անհատական ուսումնական պլաններով, ուղղված է տարատարիք սովորողների նախասիրությունների զարգացմանը և կրթական պահանջները բավարարելուն: Լրացուցիչ կրթությունն իրականացվում է խմբային  և  անհատական  ուսումնական պարապմունքների, ուսումնական նախագծերի, ուսումնական ճամբարների, հավաքների միջոցով:

Սովորողների, մեծահասակների լրացուցիչ կրթությունը կազմակերպելու համար կրթահամալիրի կազմում գործում են լրացուցիչ կրթական ծառայություններ իրականացնող հաստատություններ՝ ուսումնական կենտրոններ։ Ուսումնական կենտրոնների ղեկավարներին, աշխատակարգերը կրթահամալիրի տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի կառավարման խորհուրդը: Կրթահամալիրի տնօրենը ուսումնական կենտրոնի ղեկավարի թեկնածուին ընտրում  է մրցութային կարգով:

Կրթահամալիրում 2017-2018 ուսումնական տարում գործող ուսումնական կենտրոններն են.

 • Երաժշտության, պարի
 • Կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի
 • Կինո-ֆոտոյի և թատրոնի
 • Օտար լեզուների
 • Մարզական
 • Շախմատի
 • Ուսումնական ագարակ
 • Մեդիագրադարան
 • Մանկավարժության

Լրացուցիչ կրթության յուրաքանչյուր կենտրոն ունի իր բլոգը (կայքը), որտեղ թվարկված են տվյալ կենտրոնում մատուցվող ծառայությունները և վճարները, դրանց նկարագրությունները, պարապողները, պայմանագրի ձև, ուսումնական նյութեր:

Սովորողների երկարացված օրվա կազմակերպումը լրացուցիչ կրթություն է, որ իրականացնում են կրթահամալիրի ուսումնական մասնաճյուղ հաստատությունները։ Մասնաճյուղի կայքում կա «Լրացուցիչ կրթություն» բաժին, որը ներկայացնում է տվյալ մասնաճյուղում իրականացվող լրացուցիչ կրթության ծրագրերը, պարապմունքներները, լրացուցիչ կրթություն ստացող սովորողներին:

Լրացուցիչ կրթություն կազմակերպվում է կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով որոշված ճամբարներում՝ ամառային լողափնյա, հայրենագիտական-բնապահպանական-արշավախմբային, կրթական փոխանակումների ծրագրով, կրթահամալիրի սովորողի, աշխատողի ընդունելության կարգերով որոշված «Մուտք կրթահամալիր» և այլ։

Սովորողը լրացուցիչ կրթություն կարող է ստանալ տնային առաջադրանքների, արձակուրդային ուսումնական նախագծերի միջոցով:

Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողը կարող է իրականացնել լրացուցիչ կրթություն՝ սահմանված կարգով ներկայացնելով իր ուսումնական բլոգում իր առաջարկած ծրագիրը, աշխատակարգը (պարապմունքների շաբաթական թիվ, ժամանակացույց), շահառուներին, ուսումնական նյութերը:

Կրթահամալիրի սովորողն իր լրացուցիչ կրթությունը կարող է կազմակերպել կրթահամալիրից դուրս: Նա իր բլոգում, մասնաճյուղի, որտեղ սովորում է, կայքում պարբերաբար պատմում է իր լրացուցիչ կրթության, հաջողությունների մասին:

Լրացուցիչ կրթության պարապմունքները, արդյունքները սահմանված կարգով արտացոլվում են կրթահամալիրի էլեկտրոնային մատենավարության մեջ։

Լրացուցիչ կրթությունը կազմակերպվում է.

 • լրացուցիչ կրթական ծառայությունների համար սահմանված կարգով կնքվող ուսումնառության պայմանագրերով և դրանց հավելվածներով որոշված ծնողական դրամական միջոցներով. վճարի չափը որոշվում է կրթահամալիրի խորհրդի հասատատած` ուսումնական գործունեության մեջ ներառված աշխատողի հիմնական աշխատավարձը ձևավորող միասնական ցուցանիշներով.
 • «Փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» ծրագրի միջոցներով.
 • այլ շահառուների, ծնողների, բարերարների, միջազգային ծրագրերի նպատակային ներդրումով.
 • նախաձեռնողների կամավորական աշխատանքով։

Վճարովի լրացուցիչ պարապմունքների մասնակցությունը կամավոր է: Լրացուցիչ պարապմունքների խմբերը բաց են. կարող են ընդգրկվել այլ դպրոցների սովորողներ` սահմանված կարգով կնքելով պայմանագիր:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s