Monthly Archives: August 2016

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում լրիվ աշխատաժամանակով դասավանդողի աշխատաժամանակի կառուցվածք

2016-2017 ուսումնական տարի Աշխատաժամանակի տևողությունը՝ շաբաթական 33 ժամ: Այն կարող է ներառել. Advertisements

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

2016-2017 ուսումնական տարի Առաջարկ Կարող է վերաբերել միայն միջին և ավագ դպրոցներին։

Posted in Քննարկվող | Leave a comment

Դասավանդողների օգոստոսյան ստուգատեսային ճամբար

Ճամբարի նշանաբանը՝ «Ուսումնական տարվան պատրաստ եմ ֆիզիկապես, հոգեպես, մեթոդապես. պատրաստ է իմ ուսումնական տարածքը»

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

«Մխիթար սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցների ուսումնական պլանները 2016-2017 ուսումնական տարում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցների օրինակելի ուսումնական պլանները (այսուհետ՝ Ոսումնական պլաններ) 2016-2017 ուստարվա համար մշակում են.

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Մանկավարժական աշխատողի ուսումնական ծանրաբեռնվածության գրանցման կարգ

Հեղինակային կրթական ծրագիր մշակող, կազմակերպող, տարածող մանկավարժական աշխատողի (այսուհետ՝ աշխատող) ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 2016-2017 ուսումնական տարում որոշվում է 2015-2016 ուստարում նրա գործունեության արդյունքների վերլուծության հիման վրա:

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Դասավանդողների օգոստոսյան ստուգատեսային ճամբար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 2016թ. օգոստոսի 22-26

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment