Monthly Archives: July 2016

Հուլիս-օգոստոս ամիսների աշխատանքները

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Advertisements

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Աշխատակարգ

Հեղինակային կրթական ծրագիր մշակող, կազմակերպող, տարածող մանկավարժական աշխատողի (այսուհետ՝ աշխատող) 2015-2016 ուստարում գործունեության արդյունքների վերլուծության,  2016-2017 ուսումնական տարվա ուսումնական ծանրաբեռնվածության գրանցման

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Առաջարկ

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», «LINUX օպերացիոն համակարգի հիմունքներ» դասընթացների մասին

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Մանկավարժական աշխատողների անհատական պլան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի աշխատողի (այսուհետ՝ Աշխատող) աշխատաժամանակի շաբաթական տևողությունը որոշվում է նրա աշխատանքային պայմանագրով, իսկ աշխատաժամանակի կառուցվածքը՝ աշխատաժամանակի անհատական պլանով (այսուհետ՝ Պլան):

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment

Հեղինակային կրթական ծրագիր մշակող, կազմակերպող, տարածող մանկավարժական աշխատող

Հեղինակային կրթական ծրագիր մշակող, կազմակերպող, տարածող մանկավարժական աշխատողի (այսուհետ՝ աշխատող) ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 2016-2017 ուսումնական տարում որոշվում է 2015-2016 ուստարում նրա գործունեության արդյունքների վերլուծության հիման վրա, հաստատված աշխատակարգով: 

Posted in Ընդհանուր | Leave a comment