Աշխատակարգ

Մանկավարժության կենտրոնի ղեկավարը կազմակերպում է կենտրոնի գործունեությունը՝ կենտրոնի կանոնադրության համաձայն։

Աշխատանքները

 • «Նորարարական մանկավարժության ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» ծրագրով որոշված աշխատանքների կազմակերպման սպասարկում։
 • Կրթահամալիրի օրացույցի համակարգում։
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի մշակման, կազմակերպման, տարածման փորձի ուսումնասիրությունների կազմակերպում։
 • Մանկավարժական աշխատողների ընդունելության բաց համակարգի կազմակերպման մասնակցություն։
 • Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա պարապմունքների կազմակերպում։
 • Մանկավարժական–հոգեբանական աջակցության ծառայությունների կազմակերպում։
 • Կրթահամալիրի դասավանդողներից տվյալ ուսումնական տարում ատեստացիայի ներկայացվածների վերապատրաստման կազմակերպում։
 • Այլ ուսումնական հաստատությունների, այդ թվում՝ արտասահմանյան, մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման կազմակերպում։
 • Բուհերի ուսանողների մասնագիտական փորձառության կազմակերպում կրթահամալիրում։
 • Մանկավարժական մեդիագրադարանի հարստացում։
 • Մեծահասակների կրթական փոխանակումների կազմակերպում։
 • Մանկավարժության կենտրոնի բլոգի վարում։
 • Հեղինակային մանկավարժության ստեղծագործական հավաքների կազմակերպում։