Աշխատակարգ

Մանկավարժության ուսումնական կենտրոնի աշխատանքները

  • Կրթահամալիրի դասավանդողներից տվյալ ուսումնական տարում ատեստացիայի ներկայացվածների վերապատրաստման կազմակերպում։
  • Այլ ուսումնական հաստատությունների, այդ թվում՝ արտասահմանյան, մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման կազմակերպում։
  • Բուհերի ուսանողների մասնագիտական փորձառության կազմակերպում կրթահամալիրում։
  • Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպում։
  • Մանկավարժական մեդիագրադարանի հարստացում։
  • Մեծահասակների կրթական փոխանակումների կազմակերպում։
  • Մանկավարժության կենտրոնի բլոգի վարում։
  • Հեղինակային մանկավարժության ստեղծագործական հավաքների կազմակերպում։